Tijdens het 1vandaagdebat beweerde Geert Wilders: 

\n

70 procent van de moslims vindt de regels van de koran belangrijker dan de regels in het land

\n

Deze stelling werd geplaatst op de website van de Volkskrant